Logo Gikas Apartments

AIRPORT El.Venizelos(ATH)- RAFINA port

Timetable Ktel Attikis 2023 from Monday to Sunday

Airport - Rafina

Rafina - Airport

4:35 6:15 10:55 11:45 12:15 13:35 14:10 15:35 16:45 18:10 19:45 22:30
05:05 08:20 11:35 12:40 13:00 14:15 15:15 16:10 17:30(Weekend) 18:10(Weekend) 19:00 21:15 23:00

© 2023 by ElpinioWeb